مادرانه

خداوندا توفیق ده امانت در دستامان را به درستی تربیت کنیم

مادرانه

خداوندا توفیق ده امانت در دستامان را به درستی تربیت کنیم

بر آنیم تا تجربیات مان را برای تربیت فرزندان صالح به اشتراک بگذاریم
سعی میکنیم مستند صحبت کنیم
انشاالله که مورد رضای
حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف باشیم

۱۱ مطلب با موضوع «َشعر و داستان» ثبت شده است

۱۲ارديبهشت

حفظ قرآن 

بیاید بیاید ، بچه ها
یه حرف دارم با شما

قرآن کتاب دینه
کتاب مسلمینه

قرآن کلام خداست
راهنمای شماست

قرآن را حفظش کنید
خود را با ارزش کنید

از حفظ قرآن ما
خشنود می شه خدا

پاداش حفظ قرآن
هست بهشت و رضوان

مامان نی نی سادات
۱۱ارديبهشت

عید غدیر 

چی گفت چی گفت پیامبر

چی گفت به هر رهگذر

چی گفت به هر همسفر

عید غدیر پیامبر ، گفتا به هر رهگذر

هر پسر و هر پدر ، هر حاجی و همسفر

علی که بهترینه ، امام اولینه

مامان نی نی سادات
۱۰ارديبهشت

اصول دین بُوَد پنج
دانستنش چُنان گنج

نخست اصل توحید
خدا تک است و وحید

عدل است اصل دوّم
دور است از خدا ظلم

مامان نی نی سادات
۰۹ارديبهشت

ما مسلمانیم
پیرو قران
مانند خورشید
توی اسمان

***

پنج تا پرنده
توی باغ داریم
بیا انها را
باهم بشماریم

***

مامان نی نی سادات
۰۸ارديبهشت

��شعر کودکانه یک نفر می آید(برای امام زمان)

مادرم می گوید
یک نفر در راه است
از صدای پایش
دل من آگاه است
وقتی او می آید
قاصدک می خندد
راه های غم را
بر همه می بندد
ابرها می بارد
چشمه ها می جوشد
هر درختی در باغ
رخت نو می پوشد
مادرم می گوید
روی ماهش زیباست
گر چه از او دوریم
او همیشه با ماست

مامان نی نی سادات
۰۷ارديبهشت

کوچولو بچرخ می چرخم
دور کعبه می چرخم ��


خونه ی خدا همینه
قبله ی مسلمینه��


کوچولو بیا، می ایم
عاشق مصطفایم��

مامان نی نی سادات
۰۹فروردين

اینم یه شعر کودکانه مذهبى به نام سلام به امام زمان (عج)

اى گل طاها سلام
مهدى زهرا سلام
آقاى مهربونم
درد و بلات بجونم
مکه یا کربلایى؟
نمى دونم کجایى؟
دوستت دارم همیشه
دلم برات تنگ میشه
منتظر تو هستم
تا وقتى زنده هستم

شعر قشنگ کودکانه که دخترم میخونه
آی دونه دونه دونه
رهبر چه مهربونه
دوست داره بچه هارو
نور از رخش میباره
میخوام برم دیدنش
برای بوسیدنش
صل علی محمد
صلوات برمحمد

مامان نی نی سادات
۱۹اسفند

ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﮔﻲ، ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﻲ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ؟


 1-ﻛﻮﺩﻙ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ،
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ


2- ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ.


3- ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺧﻮﺩﺵ  ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ،  ﻛﻮﺩﻙ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺷﻴﺎ ﺭﺍ ﺑـِﺠَﻮﺩ، ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻨﺪ، ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻧﺮﻡ ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.


4- ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ، ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ.


5- ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻳﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻣﻤﻠﻮﺱ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 

  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧـــــﻮﭘﺎﻳﻲ
، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـــــﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺑــــﺮﺍﻱ ﻛــــﻮﺩﻛﺎﻥ ﻛﺪﺍﻣﻨﺪ؟

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ .

ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺗﻲ ( ﻫﺮﺻﻔﺤﻪ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ) ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ

مامان نی نی سادات
۱۷اسفند

نماز برای بچه ها

برای کودکان خود از این شعر برای تشویق به نماز استفاده کنید.
اتل متل پروانه                       نشسته روی شانه
صدا میاد چه نازه                 میگه وقت نمازه
 
به این صدا چی میگن           میگن اذان اقامه
شیطونه ناراحته                 دنبال یه فرصته
میگه آهای مسلمون                نماز رو بعدا بخون
 
هر کسی که زرنگه              با شیطونه می جنگه
وقت نماز که می شه              هر کاری تعطیل می شه

نماز چقدر شیرینه                  اول وقت همینه

ای بنده من ! هنگامی که تو به نماز می ایستی ، من چنان به حرفهایت گوش میدهم که گویی همین یک بنده را دارم ، ولی تو چنان با من حرف میزنی گویا چند خدا داری
مامان نی نی سادات
۱۵اسفند

دکتر چه مهربونه          ****           درد منو میدونه
با شوخی و با خنده       ****           زخم منو می بنده
میگه مریض کوچولو      ****           کوچولوی موچولو
زودتر برو به خونه         ****           دوای تو همونه
دکتر دوا میاره             ****           حالمو جا میاره

مامان نی نی سادات